Hasierako onarpena

Hasierako onarpeneko dokumentuak

  • Ingurumen arloko dokumentazioa
    Dokumentazio grafikoa
  • Hirigintza arloko dokumentazioa
    Dokumentazio grafikoa
  • Informazio planoak
  • Egitura-antolaketako planoak
  • Antolaketa xehatutako planoak

Informazio gehiago

  • Dokumentua jendaurrean jarri eta kontsultatzeko epea