Jarduera lizentziak

A)   3/1998 LEGEAREN II. ERANSKINEKO JARDUERA LIZENTZIAREN MENPEKO JARDUERA ETA INSTALAZIO SAILKATUAK. 
Jarduera lizentzia behar duten jarduera eta instalazio sailkatuen zerrenda (3/1998 Legearen II. Eranskina, A (PDF 113KB).

A.1)  JARDUERA SAILKATUKO LIZENTZIA

1. Bete eskari-orria. 

2. Prozedura eta ekarri beharreko dokumentazioa (PDF 503KB)

3. Jarduera Sailkatuko Proiektuaren edukia.

A.2)  AURRETIAZKO LIZENTZIA BEHAR DUTEN JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA

1. Eskarri orria bete. 

2. Prozedura, eta ekarri beharreko dokumentazioa (PDF 501KB)


B)   3/1998 LEGEAREN II. ERANSKINEKO AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOAREN MENPEKO JARDUERA ETA INSTALAZIO SAILKATUAK.

Jarduera lizentzia behar duten jarduera eta instalazio sailkatuen zerrenda (3/1998 Legearen II. Eranskina, B Atala (PDF 113KB).

1. Bete eskari-orria. 

2. Prozedura eta ekarri beharrko dokumentazioa (PDF 171KB)

3. Memoriaren  eduki orokorra (PDF 175KB) (kopia bi paperean eta bat PDF formatuan)


C)   JARDUERA SAILKATUKO  TITULARTASUNA ALDATZEKO AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA

1. Bete jarduera sailkatuko  aurretiazko komunikazioko orria. 

2. Prozedura, eta ekarri beharreko dokumentazioa (PDF 274KB)