Zor eta Kredituen Konpentsazioa

Informazioa

Izapide hau informazio gisa ipinita dago. Horrelako izapideak Udaletxean bidera daitezke, San Trokaz Plaza 1 helbidean, informazio gehiagorako 946215530 telefonora deitu. Prozedura honen bidez borondatezko zein betearazteko epean dauden zerga-zorrak konpentsa daitezke, administrazioaren partetik ezagututako kredituak interesdunaren alde daudenean.

Derrigorrezkoa da udaletxearen plantilla espezifikoa betetzea eta atxikitzea eskabidea egiteko.

 Eskabide-orria (PDF 673,66 KB)

Dokumentazioa

  • Besteak
  • Kredituaren dokumenta

Legezko informazioa

Espainiar konstituzioa 1978Abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa, Euskadiko Autonomi EstatutuaEkainaren 22ko 11/2007 legea, herritarren atzipen elektronikoa zerbitzu publikoetara.Azaroaren 26ko 30/1992 legea, administrazio publikoen erregimen juridikoa eta administrazio prozedura komuna.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organiko , norberaren datuen datu babesekoa.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoaren Garapen Araudia gainditzen den Errege Legearengatik, norberaren datuen datu babesekoa.Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko lege markoa eta araudia:Maiatzaren 30ko 3/1989 legea, Harmonizazio, Koordinazio eta Zerga Kolaboraziokoa.Maiatzen 22ko 12/2002 lege honengatik onesten da Kontzertu Ekonomikoa Euskal Autonomia Erkidegoarekin.Martxoaren 10ko 2/2005 Foru Norma,Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributuen Lege OrokorraUztailaren 21ko 112/2009 Bizkaiko Aldundiko Foru Dekretua,Bizkaiko Lurralde Historikoen tributuak Foru Dekretu tributuak kudeatzeagatik gainditzen dena. Abenduaren 27ko 215/2005 Dekretu Forala, honengatik Bizkaiko Lurralde Historikoen Bilketa Arautegia gainditzen da.Abenduaren 16ko 9/2005 Foru Norma,Ogasun Lokalekoak.Aplikaziokoak diren ordenantza fiskalak.

Oharrak

Izapide hau informazio gisa ipinita dago. Horrelako izapideak Udaletxean bidera daitezke, San Trokaz Plaza 1 helbidean, informazio gehiagorako 946215530 telefonora deitu. Prozedura honen bidez borondatezko zein betearazteko epean dauden zerga-zorrak konpentsa daitezke, administrazioaren partetik ezagututako kredituak interesdunaren alde daudenean.