HLBZ Kitapena

Informazioa

Izapide hau informazio gisa ipinita dago. Horrelako izapideak Udaletxean bidera daitezke, San Trokaz Plaza 1 helbidean, informazio gehiagorako 946215530 telefonora deitu. Izapide honen bidez Lurren Balio-Gehikuntzaren gaineko Zergari dagozkion salbuespen eta hobariak eskatu ahal izango dira. Prozedura hasteko interesdunak eskaera egin beharko du eta eskabidearekin batera salbuespena eskatzeko arrazoia azaltzen duten agiriak aurkeztuko ditu.

Zerga arautzen duen foru arauak bi salbuespen mota zehazten ditu:

 1. Ondasunaren transmisioa eragiten duten ekintzen izaera kontuan hartzen duena.
 2. Zerga ordaintzeko obligazioa duen pertsonaren zerga-ezaugarriak kontuan hartzen dituena.

Derrigorrezkoa da udaletxearen plantilla espezifikoa betetzea eta atxikitzea eskabidea egiteko.

 Eskabide-orria (PDF 673,66 KB)

Dokumentazioa

 • Besteak
 • Zerga betebeharren ziurtagiria
 • Interes kulturaleko ondasunaren deklarazioa
 • Interes kulturaleko taldearen eremu dokumentua
 • Mirabetza publikoko dokumentua

Legezko informazioa

Espainiar konstituzioa 1978

 • Abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
 • Ekainaren 22ko 11/2007 legea, herritarren atzipen elektronikoa zerbitzu publikoetara.
 • Azaroaren 26ko 30/1992 legea, administrazio publikoen erregimen juridikoa eta administrazio prozedura komuna.
 • Abenduaren 13ko 15/1999 lege organiko , norberaren datuen datu babesekoa.
 • Abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoaren Garapen Araudia gainditzen den Errege Legearengatik, norberaren datuen datu babesekoa.

Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko lege markoa eta araudia:

 • Maiatzaren 30ko 3/1989 legea, Harmonizazio, Koordinazio eta Zerga Kolaboraziokoa.
 • Maiatzen 22ko 12/2002 lege honengatik onesten da Kontzertu Ekonomikoa Euskal Autonomia Erkidegoarekin.
 • Martxoaren 10ko 2/2005 Foru Norma Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributuen Lege Orokorra
 • Uztailaren 21ko 112/2009 Bizkaiko Aldundiko Foru Dekretua,Bizkaiko Lurralde Historikoen tributuak Foru Dekretu tributuak kudeatzeagatik gainditzen dena.
 • Abenduaren 27ko 215/2005 Dekretu Forala, honengatik Bizkaiko Lurralde Historikoen Bilketa Arautegia gainditzen da.
 • Abenduaren 16ko 9/2005 Foru Norma,Ogasun Lokalekoak.
 • Ekainaren 30ko 9/1989 Foru Dekretua, Ondasun Higiezinen gaineko Zergarena.
 • Maiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretua, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren katastro kudeaketarako gainditu diren behin-behineko normak.

Oharrak

Izapide hau informazio gisa ipinita dago. Horrelako izapideak Udaletxean bidera daitezke, San Trokaz Plaza 1 helbidean, informazio gehiagorako 946215530 telefonora deitu. Izapide honen bidez Lurren Balio-Gehikuntzaren gaineko Zergari dagozkion salbuespen eta hobariak eskatu ahal izango dira. Prozedura hasteko interesdunak eskaera egin beharko du eta eskabidearekin batera salbuespena eskatzeko arrazoia azaltzen duten agiriak aurkeztuko ditu.

Zerga arautzen duen foru arauak bi salbuespen mota zehazten ditu:

 1. Ondasunaren transmisioa eragiten duten ekintzen izaera kontuan hartzen duena.
 2. Zerga ordaintzeko obligazioa duen pertsonaren zerga-ezaugarriak kontuan hartzen dituena.