Mapa de situación

Mapa de situaciónTerritorio histórico: Bizkaia

Comarca: Durangaldea

Partido Judicial: Durango

Extensión: 36,26 km2

Población: 7.458 habitantes Mapa