Concurso de fotografía: Calendario 2021 / Argazki lehiaketa: Egutegia 2021

Izena / Nombre *
Abizenak / Apellidos *
NAN zenbakia / Número DNI *
Herria / Población *
Telefonoa / Teléfono *
Email *
Jaiotze data / Fecha de nacimiento *
Argazkiaren izena (Formatu hau izan behar du "argazkiaren titulua_izena_NAN" eta argazkiaren izenarekin bat etorri) / Nombre de la fotografía (tiene que tener el siguiente formato "título de la foto_Nombre_DNI" y coincidir con el nombre de la foto) *
(Adibidea / Ejemplo: Ortzadarra_MaiteAgirre_12345678A)
Irakurri dut Datuen Babesa, Jabetza Intelektuala eta Konfidentzialtasunaren gaineko informazioa eta nire baimena ematen dut / He leído y acepto la Política de Privacidad, Propiedad Intelectual y Confidencialidad *
Sakatu hemenDatuen Babesa, Jabetza Intelektuala eta Konfidentzialtasunaren gaineko informazioa irakurtzeko
Pincha aquí para acceder a la Política de Privacidad, Propiedad Intelectual y Confidencialidad
Adjuntar archivo

El archivo adjunto no puede sobrepasar los 5 MB.

Informazio garrantzitsua / Información importante